Tham quan Làng Cổ Đường Lâm

1,800,000  Giá chưa bao gồm VAT

– Thời gian: 1 ngày

– Số người tối đa 100

– Tuổi tối thiểu 5+

Số người lớn/ Number of adults