Du lịch Cát bà
Du lịch Cát bà
Hà Nội - Cát Bà 2 ngày 1 đêm ngủ tàu Daiichi Cruise

Thời gian: 2 ngày
Giá từ: 2,090,000
Mã Tour: DGT03
Lịch trình: Hà Nội - Cát Bà - Hang Sáng - Hang Tối - Đảo Đầu Bê - Đảo khỉ - Hà Nội


Cát Bà - Vịnh Lan Hạ 2 ngày 1 đêm (ngủ khách sạn/ Bungalow)

Giá từ: 1,590,000
Mã Tour: DGT02
Khách sạn: Cát Bà - Vịnh Lan Hạ 2 ngày 1 đêm (ngủ khách sạn/ Bungalow)
Lịch trình: Cát Bà - Rừng quốc gia - Vịnh Lan Hạ - Hang sáng, hang tối - Ba Trái Đào - Đảo Khỉ


Vịnh Lan Hạ - Vịnh Hạ Long (1 ngày)

Thời gian: 1 ngày
Giá từ: 400,000
Mã Tour: DGT01
Lịch trình: Cát Bà - Vịnh Lan Hạ - Vịnh Hạ Long - Hang Sáng, Hang Tối - Ba Trái Đào - Đảo Khỉ


Tour Cát Bà 3 Ngày 2 đêm (1 đêm ngủ tàu Daiichi Cruise, 1 đêm Bungalow)

Giá từ: 3,190,000
Mã Tour: DGT04
Khách sạn: Tour Cát Bà 3 Ngày 2 đêm (1 đêm ngủ tàu Daiichi Cruise, 1 đêm Bungalow)
Lịch trình: Cát Bà - Vịnh Lan Hạ - Vịnh Hạ Long - Ba Trái Đào - Đảo Khỉ - Rừng Quốc Gia - Oasis Bungalow


Tour Cát Bà 3 Ngày 2 đêm (ngủ khách sạn)

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Giá từ: 2,790,000
Mã Tour: DGT05
Khách sạn: Tour Cát Bà 3 Ngày 2 đêm (ngủ khách sạn)
Lịch trình: Hà Nội - Cát Bà - Rừng quốc gia - Vịnh Lan Hạ - Đảo khỉ - Cát Cò


Tour Vịnh Lan Hạ - Vịnh Hạ Long Lapinta cruise 2 ngày 1 đêm

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Giá từ: 4,590,000
Mã Tour: DGT06
Khách sạn: Tour Vịnh Lan Hạ - Vịnh Hạ Long Lapinta cruise 2 ngày 1 đêm
Lịch trình: Hà Nội - Bến Gia Luận - Vịnh Lan Hạ - Vũng Trà Báu - Rặng Dừa - Hang sáng, Hang Tối - Hà Nội


  VIDEO
  Dịch vụ xe
  Dịch vụ xe
  Dịch vụ thuyền
  Du thuyền
  Du thuyền
  Thuyền Taxi
  Thuyền Taxi
  Thuyền Kayak
  Thuyền Kayak